Integritetspolicy

Integritetspolicy GDPR

Denna policy beskriver hur företaget 2 Fina Fötter samlar in, hanterar och lagrar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Det är företaget 2 Fina Fötter (med organisationsnummer: 620625-5207) som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att den information du lämnar till oss när vi behandlar dina fötter, du gör ett köp, eller blir medlem i eventuellt kommande lojalitetsprogram behandlas av oss och ingen annan.

Policyn gäller vid köp av varor och tjänster från någon av våra kliniker i Torslanda och Säve eller vid andra serviceärenden såsom hembesök. Policyn visar att företaget 2 Fina Fötter (som hädanefter kan benämnas ”vi”, ”oss” eller ”2 fina fötter”) har för avsikt att behandla dina uppgifter på ett säkert sätt och givetvis i enlighet med gällande lagar och regler.

Policyns innehåll

1. Dina rättigheter
2. Vid dessa tillfällen behandlar vi dina uppgifter
3. Dessa personuppgifter behandlar vi om dig
4. Cookies
5. Profilering
6. Uppgifter till tredje part
7. Sammanställning av behandling av personuppgifter
8. Skydd av dina uppgifter
9. Kontakt
10. Ändringar


1. Dina rättigheter

Du har rätt till tillgång till dina uppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett kostnadsfritt registerutdrag med de uppgifter vi har sparat om dig. Du har även rätt att få veta var vi inhämtat uppgifter om dig som du inte själv har lämnat. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Du har rätt begära rättelse av dina personuppgifter. Det innebär att vi kommer att rätta dina uppgifter så fort vi kan efter att vi fått kännedom om och kontrollerat felaktigheterna.

Du har rätt att begränsa användandet av dina uppgifter om uppgifterna vi har om dig är felaktiga, till dess att vi rättat felet.

Du har rätt till radering av uppgifter. Det innebär att vi på begäran från dig raderar de personuppgifter om dig som vi då inte längre har lagligt stöd att fortsätta att behandla eller lagra.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du på egen begäran kan få en maskinläsbar fil med strukturerat innehåll som underlättar vid flytt av dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs av oss med stöd av intresseavvägning.

Du har rätt att lämna eventuella klagomål mot vår behandling av dina uppgifter till Datainspektionen.


2. Vid dessa tillfällen behandlar vi dina uppgifter

När du besöker vår webbplats https://www.2finafotter.se/


När du skickar meddelanden till oss via e-post eller via våra kanaler i sociala medier

När du gör ett köp i butiken

När du registrerar en eventuell användarprofil på 2finafotter.se eller blir medlem i ett eventuellt kundlojalitetsprogram

När du deltar i någon av våra eventuella tävlingar


3. Dessa personuppgifter behandlar vi om dig

 • Vid besök på: 2finafotter.se

IP-adress och Cookie-data

 • När du skickar meddelanden till oss via våra kanaler i sociala medier

Namn och IP-Adress

 • För genomförande av bokning

e-postadress, adress, telefonnummer, kundnummer, IP-adress och info hur du använder 2finafotter.se

 • När du skapar en användarprofil och blir medlem i eventuellt kundlojalitetsprogram

e-postadress, adress, telefonnummer, kundnummer, IP-adress och info hur du använder 2finafotter.se

 • När du deltar i någon av våra eventuella tävlingar

Namn e-postadress, adress, telefonnummer

 • När du skickar bokningsanmälan via våra bokningsformulär

Namn, e-postadress, adress, telefonnummer

4. Cookies
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet på vår hemsida. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.


5. Profilering
Företaget 2 Fina Fötter lagrar din köphistorik och använder denna för att ge dig erbjudanden baserat på ditt köp, för att analysera köpmönster och för att personifiera din upplevelse av våra säljkanaler. Din köphistorik används också för att erbjuda dig tjänster och varor som våra samarbetspartners tillhandahåller.
NOTERA! Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte!
Om du motsätter dig lagring och analys av dina behandlingar och köp så säger du upp ditt kundregister hos 2 Fina Fötter genom att kontakta info@sfinafotter.se eller ringa telefon +46 763 12 08 28

 Ditt kundkort kommer då att avslutas och ingen fortsatt lagring och analys kommer att göras av dina inköp.

6. Uppgifter till tredje part
För att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund och/eller kontoinnehavare/medlem så kan dina uppgifter komma att behandlas av tredje part i analyssyfte eller för lagring.
Med tredje part avses bl a leverantörer av marknadsförings-, IT-, och betaltjänster samt tjänster för adressuppdateringar.

Leverantörer av marknadsföringstjänster
När du besöker, registrerar ett konto eller genomför ett köp vår webbsida lämnas dina uppgifter vidare till våra leverantörer av marknadsföringstjänster. Hur våra leverantörer får hantera dina uppgifter regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och leverantörerna.

Betaltjänster
När du genomför ett köp via kredit eller betalkort, lämnas dina uppgifter vidare till vår betaltjänstleverantör för att köpet skall kunna genomföras. Hur vår betaltjänstleverantör får hantera dina uppgifter regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och leverantören.

Våra personuppgiftsbiträdesavtal kräver att dina uppgifter normalt sett skall behandlas inom EU/EES men om några uppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer vi att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter fortsatt är skyddade och hanteras i enlighet med denna policy. Inga uppgifter kommer att säljas till tredje part utan ditt tillstånd. Inga uppgifter kommer heller att lämnas till tredje part för användning i tredje parts marknadsföring om inte marknadsföringen innehåller budskap från Elon Group eller någon av våra koncernbolag/ägarbolag.


7. Sammanställning av behandling av personuppgifter

 • För att hantera behandlingar och andra åtaganden gentemot dig som kund

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

Personuppgift: Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Lagringstid: Under garantitiden och därpå följande 12 månader

 • För att efterleva lagar och regler, t ex bokföringslagen

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Personuppgift: Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

 • För att marknadsföra Två Fina Fötters varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Rättslig grund: Intressevägning

Personuppgift: Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

 • För att administrera personliga erbjudanden och för personlig anpassning av din upplevelse av 2 Fina Fötter i olika kanaler samt för att kunna göra riktad kommunikation via e-post, SMS eller post

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om användarprofil Personuppgift: Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation

 • För att administrera tävlingar och andra event

Rättslig grund: Intressevägning

Personuppgift: Namn, e-postadress, adress. telefonnummer

Lagringstid: Tills dess tävlingen/eventet är avslutad och samtlig administration är avslutad.  

 • För att administrera tidsbokningar och liknande servicefunktioner

Rättslig grund: Intressevägning

Personuppgift: Namn, e-postadress, adress. telefonnummer

Lagringstid: Tills dess ärendet är avslutat. 


8. Skydd av dina uppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Företaget 2 Fina Fötter. Vi har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Till exempel sparas alla uppgifter om dig i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrningar och brandvägg.


9. Kontakt
Företaget 2 Fina Fötter

Noleredsvägen 11,

423 32 TORSLANDA

Telefon: +46 763 12 08 28

Mejl: märk mejlet GDPR


10. Ändringar

Vi kan komma att behöva uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på www.2finafotter.se

fotavtryck-2finafötter
fotavtryck av vatten